nightcap

nightcaps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet nightcap har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom dryck
  • Inom generell
kläder
dryck
generell

Ordet nightcap inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Möjliga synonymer till nightcap (inom kläder)

Ordet nightcap inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till nightcap (inom dryck)

Ordet nightcap inom generell

an alcoholic drink taken at bedtime; often alcoholic

a cloth cap worn in bed

the final game of a double header

Diskussion om ordet nightcap

night cap

Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till night cap

Diskussion om ordet night cap