niggling

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet niggling

  • "a dispute over niggling details"

Möjliga synonymer till niggling

niggle

niggle
niggled
niggled
Verb

Översättningar

Ordet niggle har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom snickeri
  • Inom norgespec
musik
snickeri
norgespec

Ordet niggle inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet niggle inom snickeri

Synonymer till niggle (inom snickeri)

Ordet niggle inom norgespec

Synonymer till niggle (inom norgespec)