neckband

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till neckband

Diskussion om ordet neckband

neckband

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet neckband har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
kläder
generell
amerikansk engelska

Ordet neckband inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Ordet neckband inom generell

a band around the collar of a garment

Översättningar (inom generell)

Ordet neckband inom amerikansk engelska

Synonymer till neckband (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till neckband (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet neckband