necessitate

necessitate
necessitated
necessitated
Verb

Översättningar

Ordet necessitate har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
mat
ALLMÄNT
generell

Ordet necessitate inom mat

Översättningar

Möjliga synonymer till necessitate

Ordet necessitate inom ALLMÄNT

require as useful, just, or proper

Synonymer till necessitate

Möjliga synonymer till necessitate

Ordet necessitate inom generell

cause to be a concomitant