nearly

Adverb

Översättningar

Hur används ordet nearly

  • "he nearly fainted"
  • "the person most nearly concerned"

Ordet nearly har 2 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
amerikansk engelska
generell

Ordet nearly inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till nearly (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till nearly (inom amerikansk engelska)

Ordet nearly inom generell

Synonymer till nearly (inom generell)

Diskussion om ordet nearly

nearly

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till nearly

Diskussion om ordet nearly