neap

Substantiv
sjöfart
tidvatten som inte når upp till normal nivå pga solens och månens inverkan

Synonymer
neap

neap

neapes

neaped

neaped

neaping

Verb
Om tidvatten

neap

Adjektiv