nazistisk

Adjektiv
politik

Synonymer

Övrig relation

  • Engelska
  • Nazi [ historia, politik ]