naturkatastrof

naturkatastrofen

naturkatastrofer

naturkatastroferna

Substantiv
meteorologi

Är en/ett