natur

naturen

(-)(-)
Substantiv
biologi
"Natur kan syfta på den levande, materiella världen i stort, men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade miljön i form av växter, djur, landformer och så vidare.
"

Synonymer

filosofi
någons/någots inneboende strävan och mål

Synonymer