napalm

napalmen

(-)(-)
Substantiv
kemi
napalm
Visa bild Fotograf: Edub
kemiskt stridsmedelnapalm

Substantiv
kemi
napalm
Visa bild Fotograf: Edub
kemiskt stridsmedel