når
nådde
nått
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet nå på svenska?

Presens: når
Preteritum: nådde
Supinum: nått

Hur används ordet

 • "Det är omöjligt att hemkatalogen"
 • "så långt ögat når"
 • " en lösning"
 • "Det är en bra form att synliggöra och nå ut med det vi gör, både till allmänheten och till presumtiva studenter."
 • "Under näst sista sträckan, Finnskogen 2, försvann all chans att eventuellt nå Ogier, när Loeb tappade oväntat mycket tid ute i skogen."
 • "Carl Johan Bergman tror att han kan nå dit igen – trots svaga resultat hittills i vinter."
 • "– Vi kan nå den absurda situationen att protesterna fortsätter mot ingen, sade statsvetaren Andrej Rajtjev till New York Times."
 • "– Vi har fortfarande ­förhoppningar om att kunna få ner procent­siffrorna, även om det nog blir omöjligt att nå ner till noll procent, säger Nerlund."
 • "Jag tycker att vi börjar få upp en slutspelskänsla redan nu, men vi har en nivå till som vi kan nå."
 • "Därmed är en obligatorisk försäkring svår att nå."
 • "Finns det någon rädsla för att du inte ska nå dit du vill?"
 • "EM innebär även en möjlighet att nå ut till skolor och elever för att inspirera till hälsa och fysisk aktivitet."
 • "Jag har sålt väldigt mycket inom polisen, där man är ett namn, men jag vill även nå bredare lager ”."
 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "41-åringen har i förhör uppgett att ” övningarna ” skett i samförstånd med ungdomarna och att han arrangerat dem för att stärka de unga pojkarna mentalt i sin strävan att nå eliten."
 • "– Vi fortsätter att jobba för att vända trenden och förbättra informationen vid trafikstörningar och nå våra kunder på nya sätt."
 • "Enligt Must har främmande makt har även visat att man tar större risker för att nå sina mål."
 • "Bland annat får gångtrafikanter korsa den hårt trafikerade vägen för att nå busshållplatser, vilket stoppar upp hela trafikflödet."
 • "Enligt rederiet har de lyckats nå de allra flesta och erbjudit de som önskar ombokning till senare avgångar."
 • "Men också hur man ska tänka för att nå mångfald."
 • "SVT Nyheter Blekinge har försökt nå bolagets vd Niclas Adler under två veckors tid, men utan framgång."
 • "Man kanske måste tänka om och hitta andra sätt för att nå konsumenten, till exempel genom att informera om god hygien i butikerna eller rikta informationen mot storkök och restauranger, säger hon."
 • "Något som lyftes fram som särskilt viktigt för det fortsatta arbetet mot droganvändning är nu att nå ut med rätt information till föräldrar och ungdomar."

Vad betyder inom dryck ?

vara tillräckligt nära något för att fysiskt kunna vidröra detta

Översättningar

Synonymer till

Möjliga synonymer till

Relaterat till

tilltal

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet

 • "Den spred sig till slyn på tomten och ett tag var räddningstjänsten orolig över att lågorna skulle nå huset."
 • "41-åringen har i förhör uppgett att ” övningarna ” skett i samförstånd med ungdomarna och att han arrangerat dem för att stärka de unga pojkarna mentalt i sin strävan att nå eliten."
 • "– Vi fortsätter att jobba för att vända trenden och förbättra informationen vid trafikstörningar och nå våra kunder på nya sätt."
 • "Enligt Must har främmande makt har även visat att man tar större risker för att nå sina mål."
 • "Bland annat får gångtrafikanter korsa den hårt trafikerade vägen för att nå busshållplatser, vilket stoppar upp hela trafikflödet."
 • "Enligt rederiet har de lyckats nå de allra flesta och erbjudit de som önskar ombokning till senare avgångar."
 • "Men också hur man ska tänka för att nå mångfald."
 • "SVT Nyheter Blekinge har försökt nå bolagets vd Niclas Adler under två veckors tid, men utan framgång."
 • "Man kanske måste tänka om och hitta andra sätt för att nå konsumenten, till exempel genom att informera om god hygien i butikerna eller rikta informationen mot storkök och restauranger, säger hon."
 • "Något som lyftes fram som särskilt viktigt för det fortsatta arbetet mot droganvändning är nu att nå ut med rätt information till föräldrar och ungdomar."

Vad betyder inom generell ?

vara tillräckligt nära något för att fysiskt kunna vidröra detta

Möjliga synonymer till