nå höjdpunkten

når höjdpunkten

nådde höjdpunkten

nått höjdpunkten

nå höjdpunkten

Verb