nästan

Adverb
  • "Det är nästan 500 dollar"

Synonymer
nästan

Preposition
  • "Nästan tre månader sedan"

Synonymer