nära

när

närde

närt

nära

Verbnära

Adjektiv
  • "Hon var en mycket nära vän"

Synonymer

nära

Adverb
  • "Jag tycker inte om när folk står för nära mig"
  • "Engelska och tyska är nära besläktade"

Synonymer

nära

Uttrycksadverb

nära

Adverbial

nära

Preposition

nära

Partikel

nära

Vanliga uttryck