nära ögonen

Okänd ordklass

Diskussion om ordet nära ögonen