myrrh

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till myrrh

Ordet myrrh har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
botanik
generell

Ordet myrrh inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till myrrh (inom botanik)

Ordet myrrh inom botanik

välluktande balsam av harts och olja

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Ordet myrrh inom generell

aromatic resin used in perfume and incense

aromatic resin burned as incense and used in perfume

Synonymer till myrrh (inom generell)

Uttryck till myrrh (inom generell)

Diskussion om ordet myrrh