mycket

(-)(-)(-)
Substantiv


mycket

mer

mest

Adjektiv

Synonymer

mycken

Adjektiv

mycket

Adverb

mycket

Uttrycksadverb

mycket

determinant