mutbarhet

mutbarheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till mutbarhet

Relaterat till mutbarhet

oredlighet

själviskhet

lastbarhet

falskhet

missbruk