muntra upp

muntrar upp

muntrade upp

muntrat upp

muntra upp

Verb