multiplicera

multiplicerar

multiplicerade

multiplicerat

multiplicera

Verb