mule

mulen

mular

mularna

Substantiv
mule
Mule kallas den mjuka delen längst ut på hästens nos. Begreppet används även om andra större växtätare, exempelvis renar.
(kroppsdel)

Synonymer

  • nos

    [ zoologi ]mule

mules

Substantiv
zoologi
  • Svenska
  • mula [ zoologi ]
sterile offspring of a male donkey and a female horse
a slipper that has no fitting around the heel

Synonymer