mould

moulds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet mould har 7 betydelser

 • Inom mat
 • Inom biologi
 • Inom mat
 • Inom ålderdomlig
 • Inom teknik
 • Inom juridik
 • Inom typografi
mat
biologi
mat
ålderdomlig
teknik
juridik
typografi

Ordet mould inom mat

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom biologi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom mat

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom teknik

Översättningar

Svenska

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom juridik

Översättningar

Svenska

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom typografi

Översättningar

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould

mould

mould
moulded
moulded
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet mould har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom teknik
 • Inom hantverk
sjöfart
ALLMÄNT
teknik
hantverk

Ordet mould inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom ALLMÄNT

Synonymer till mould

Ordet mould inom teknik

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould

Ordet mould inom hantverk

Synonymer till mould

Möjliga synonymer till mould