motsats

motsatsen

motsatser

motsatserna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Vanlig
Mindre vanlig

Synonymer

Ovanlig
punkt eller person på motsatta sidan jordklotet