morning

Adjektiv

Diskussion om ordet morning

morning

mornings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet morning har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom meteorologi
ALLMÄNT
meteorologi

Ordet morning inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till morning (inom ALLMÄNT)

Ordet morning inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till morning (inom meteorologi)

Diskussion om ordet morning