moot

moot
mooted
mooted
Verb

Översättningar

moot

Adjektiv

Översättningar

Ordet moot har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet moot inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till moot

Ordet moot inom generell

Synonymer till moot

Ordet moot inom generell

Synonymer till moot