mynta

myntan

myntor

myntorna

Substantiv
botanik
mynta
Myntasläktet (Mentha) är ett växtsläkte, som tillhör familjen kransblommiga växter. Det är fleråriga växter med upp till 1 m höga stänglar med motsatta, sågkantade blad. Arterna utmärker sig för en starkt kryddad och aromatisk doft.munta

muntan

(-)(-)
Substantiv
utbildning

month

(-)(-)(-)
Substantiv

manta

mantan

mantor

mantorna

Substantiv
fiskar
manta
Visa bild Fotograf: Richard Harvey

montage

montaget

montagen

montagena

Substantiv
teknik

Synonymer

Har undergrupp

Manta

Namn

Mona

Namn

Monty

Namn

Monte

Namn

motta

mottar

mottade

mottat

motta

Verb

Synonymer

mota

motar

motade

motat

mota

Verb

Synonymer

mynta

myntar

myntade

myntat

mynta

Verb

month

months

Substantiv
month
a time unit of 30 days
  • "he was given a month to pay the bill"
  • "he paid the bill last month"

Synonymer

manta

mantas

Substantiv
manta
Visa bild Fotograf: Lokal Profil
a blanket that is used as a cloak or shawl

monte

Substantiv
a gambling card game of Spanish origin; 3 or 4 cards are dealt face up and players bet that one of the will be matched before the others as the cards are dealt from the pack one at a time

Synonymer

manta

mantas

Substantiv
fiskar
manta
extremely large pelagic tropical ray that feeds on plankton and small fishes; usually harmless but its size make it dangerous if harpooned

Synonymer

Morta

Substantiv
the Fate who cuts the thread of life; counterpart of Greek Atropos

montage

montages

Substantiv

Synonymer

Montia

Substantiv
small genus of densely tufted annual herbs; north temperate regions and South America and tropical Africa and Asia

Synonymer

Manta

Namn

Mona

Namn

Monty

Namn

Monte

Namn