monolithic

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till monolithic

Hur används ordet monolithic

  • "the monolithic proportions of Stalinist architecture"
  • "a monolithic society"
  • "a monolithic worldwide movement"

Vad betyder monolithic inom generell, generell ?

characterized by massiveness and rigidity and total uniformity

Möjliga synonymer till monolithic

Möjliga synonymer till monolithic

Diskussion om ordet monolithic

  • Arcturius - 2009-06-01

    gigantisk, jättelik, omedgörlig, oåtkomlig