momentum

momentums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet momentum

  • "the car's momentum carried it off the road"
  • "the momentum of the particles was deduced from meteoritic velocities"

Ordet momentum har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom anatomi
  • Inom fysik
vardagligt
anatomi
fysik

Ordet momentum inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till momentum

Ordet momentum inom anatomi

an impelling force or strength

Synonymer till momentum

Möjliga synonymer till momentum

Ordet momentum inom fysik

the product of a body's mass and its velocity

Översättningar