modus vivendi

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Rim på modus vivendi

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till modus vivendi

modus vivendi

Substantiv

Översättningar

Vad betyder modus vivendi inom ALLMÄNT ?

a temporary accommodation of a disagreement between parties pending a permanent settlement

Översättningar

Synonymer till modus vivendi

Möjliga synonymer till modus vivendi