moderation

[o-ljud]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet moderation?

[o-ljud]

Vad betyder moderation inom vardagligt ?

återhållsamhet, måtta

Översättningar

Möjliga synonymer till moderation

Relaterat till moderation

betänklighet

måttfullhet

medling

medelvärde

måttlighet

föränderlighet

nedgång

medelmåttighet

billighet

mildhet

kallblodighet

mitt

moderation

[o-ljud]
Adjektiv

Hur uttalas ordet moderation?

[o-ljud]

Hur används ordet moderation

  • "Spanien behöver stabilitet, moderation och ett progressivt styre."
  • "– Jag tror att den naturliga utvecklingen går mot större moderation på alla plattformar."

Vad betyder moderation inom politik ?

återhållsamhet, måtta

Möjliga synonymer till moderation

moderation

moderations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet moderation

  • "Moderation is a fatal thing"
  • ""the object being control or moderation of economic depressions""

Ordet moderation har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom politik
generell
generell
generell
generell
politik

Ordet moderation inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till moderation

Ordet moderation inom generell

quality of being moderate and avoiding extremes

Översättningar

Svenska

Synonymer till moderation

Ordet moderation inom generell

Översättningar

Synonymer till moderation

Möjliga synonymer till moderation

Ordet moderation inom generell

Översättningar

Synonymer till moderation

Möjliga synonymer till moderation

Ordet moderation inom politik

the action of lessening in severity or intensity:

Översättningar

Möjliga synonymer till moderation