mode

modet

moden

modena

Substantiv
mode
Mode, (latin: modus), betyder sätt, fason, rytm, mått, gräns; något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Ordet används framför allt, men inte uteslutande, beträffande kläder (klädstil). Jämför stil, trend och subkultur. Mode speglar den rådande tidsandan och dess ideal.[1] Det kan ta sig uttryck i kläder, arkitektur, målarkonst eller musik. Inom givna kulturella gränser kan en person höja sin status i gruppen genom att ändra klädedräkten.mode

modes

Substantiv

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave

Synonymer

the most frequent value of a random variable