mode-riktig

Adjektiv

Synonymer

  • inne

    [ vardagligt ]