mir

miren

mirar

mirarna

Substantiv
en sten som är ett landmärke, och som förr ett astronomiskt observatorium använde för kontroll av ett instruments uppställning. Uppsalaobservatoriets mir står fortfarande kvar i närheten av Gamla Uppsala.Mir

Namn

mir

Substantiv
jordbruk

Mir

Namn