minnow

minnows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet minnow har 3 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom fiske
  • Inom generell
fiskar
fiske
generell

Ordet minnow inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till minnow (inom fiskar)

Ordet minnow inom fiske

den blanka delen på ett fiskedrag

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Ordet minnow inom generell

very small European freshwater fish common in gravelly streams

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till minnow (inom generell)

Diskussion om ordet minnow