mince

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till mince

Möjliga synonymer till mince

mince

mince
minced
minced
Verb

Översättningar

Hur används ordet mince

  • "mince the garlic"

Ordet mince har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet mince inom generell

make less severe or harsh

walk daintily

cut into small pieces

Synonymer till mince (inom generell)

Möjliga synonymer till mince (inom generell)