milk

milks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till milk

Vad betyder milk inom generell, generell ?

a white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings

any of several nutritive milklike liquids

Möjliga synonymer till milk

Diskussion om ordet milk

milk

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet milk

milk

milk
milked
milked
Verb

Översättningar

Hur används ordet milk

  • "Cows need to be milked every morning"
  • "I am milking this for all it's worth"

Vad betyder milk inom generell, generell ?

take milk from female mammals

exploit as much as possible

Diskussion om ordet milk