methods-time measurement

Substantiv
ALLMÄNT
en managementmetod för att optimera tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift, främst inom industrin

Synonymer

  • MTM

    [ förkortning ]