meterstock

meterstocken

meterstockar

meterstockarna

Substantiv
verktyg
En tumstock graderad i meter.

Synonymer