mesothelioma

mesotheliomas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder mesothelioma inom medicin ?

a rare form of carcinoma of the mesothelium lining lungs or abdomen or heart; usually associated with exposure to asbestos dust

Översättningar

Svenska