mening

meningen

meningar

meningarna

Substantiv
bildligt

Synonymer

lingvistik

Synonymer