medverka

medverkar

medverkade

medverkat

medverka

Verb
ALLMÄNTmedta

medtar

medtog

medtagit

medta

Verb