medlemsavgift

medlemsavgiften

medlemsavgifter

medlemsavgifterna

Substantiv
organisation