meditativ

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till meditativ

Hur används ordet meditativ

  • "Friden i en skogsglänta kan verka meditativ på jäktade nutidsmänniskor och träd intar ofta en central plats i världsbilder och trosvärldar."
  • "– Här förenas badarna med vitt spridda bakgrunder och åldrar för en meditativ stund där alla kan vara sig själva."
  • "– Här förenas badarna med vitt spridda bakgrunder och åldrar för en meditativ stund där alla kan vara sig själva, säger Mia Jansson."
  • "Samtidigt demonstrerade Falungong-rörelsen mot övergreppen i Kina, som Olofssons kinesiske kollega hållits ansvarig för, i Kungsträdgården på andra sidan vattnet, och ljudet av meditativ musik nådde Slottsbacken."
  • "För det kan vara så mycket : Underhållning, gemenskap, meditativ återhämtning och ibland – men väldigt sällan – mer än så."
  • "Underart är en meditativ föreställning som visar ödmjukhet inför konsten, livet och riskerna."
  • "Många förknippar tv-spel med våld, action och dramatik, men de senaste åren livsstilsspelen, som erbjuder en annan, mer meditativ typ av verklighetsflykt, blivit allt mer populära."
  • "En meditativ spelupplevelse som går att anpassa i svårighetsgrad efter spelarens behov."
  • "En meditativ musikalisk resa där du spelar en organism som långsamt slungar sig fram från en abstrakt form till en annan."
  • "Den är lugn och eftertänksam, man kan nog beskriva den som meditativ, säger Jänes."

Vad betyder meditativ inom generell ?

tankfull, begrundande

Möjliga synonymer till meditativ

Diskussion om ordet meditativ