mediocre

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till mediocre

Hur används ordet mediocre

  • "the caliber of the students has gone from mediocre to above average"
  • "they improved the quality from mediocre to above average"
  • "there have been good and mediocre and bad artists"

Ordet mediocre har 4 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom allmänt
  • Inom juridik
  • Inom generell
matematik
allmänt
juridik
generell

Ordet mediocre inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till mediocre (inom matematik)

Ordet mediocre inom allmänt

moderate to inferior in quality

Synonymer till mediocre (inom allmänt)

Möjliga synonymer till mediocre (inom allmänt)

Ordet mediocre inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till mediocre (inom juridik)

Möjliga synonymer till mediocre (inom juridik)

Ordet mediocre inom generell

poor to middling in quality

Diskussion om ordet mediocre

  • - 2017-06-12

    likgiltig