medföra

medför

medförde

medfört

medför

Verb
  • "Det kommer att medföra ändlösa bekymmer i framtiden"
  • "Det kommer att medföra dryga utgifter"

Synonymer

Synonymer