medelvärde

medelvärdet

(-)(-)
Substantiv
matematik

Synonymer