med ondo

Okänd ordklass

Vad betyder med ondo inom generell ?

plågsamt

Diskussion om ordet med ondo