maskinsömmerska

maskinsömmerskan

maskinsömmerskor

maskinsömmerskorna

Substantiv
sömnad