masher

mashers

Substantiv
a utensil for mashing (e.g. potatoes)
amerikansk engelska slang