marskalk

marskalken

marskalker

marskalkerna

Substantiv

Synonymer

militärväsen historia
Äldre svenskt ämbete, ungefär motsvarande överbefälhavare.
Vid hovet

Synonymer